Een nieuwe BeaufortPost aanhet einde van het jaar.
Met oa. de Alternatieve Kerstnacht en de Nieuwjaars Dance Party, de Beauforthuis Community en de verbouwing van het roemruchte Flairck.

Ook als PDF down te loaden.