Ruim twintig jaar spelen ze nu samen, de Limburgers Paul van Loo en Ivo Rosbeek. Met hun eerste programma met verta­lingen in het Limburgs van de Groningse zanger Ede Staal stonden ze al in het Beaufort­huis. Ze kwamen vaker langs sindsdien, Ivo niet alleen als muzikant maar ook als archi­tect van de nieuwe kubus van het Beauforthuis. Een paar jaar geleden maakten ze hun nieu­we programma Oorlog, vrede, vrijheid…?, toen Nederland 75 jaar bevrijd was. Eindelijk kunnen ze het nu ook in het Beauforthuis spelen, op zondag 8 januari. Ivo: “Het verhaal is -helaas- nog steeds actueel.”
door Hans van Oosterhoudt

“We zeggen zo makkelijk met elkaar: nooit meer oorlog, maar in dit programma zie je de lijn dat sommige dingen steeds blij­ven terugkeren”, vertelt Ivo. “We staan stil bij wat er gaande is in de wereld, nu weer in Oekraïne, met een programma vol liedjes over oorlog, vrede en vrijheid.’’

Die liedjes vind je overal. “In de wereld van singer-songwriters zijn er veel met dit thema, bij de protestzangers uit de jaren 70, maar ook ouder. In het En­gels, Duit, Nederlands en ook in het Limburgs.’’ Paul en Ivo spelen liedjes van anderen, van Bob Dylan tot Marlène Dietrich, veelal hertalingen en eigen in­terpretaties.

Van het album Oorlog aan den Oorlog van Bram Vermeulen spelen ze Johnnie, over een jon­gen van 14 die onvoorbereid op alles sneuvelt in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. Meer dan honderd jaar later zijn de verhalen over misleide sol­daten in de oorlog in Oekraïne hetzelfde. “Dat is de relevantie voor onze tijd: dat al die dingen nu weer geaccepteerd worden.”

Grote projecties van beelden, zoals van die recruten uit de Eerste Wereldoorlog, versterken de zeggingskracht van de liedjes die Paul en Ivo spelen. “Je zult ook de vertaling van de Lim­burgse liefdes kunnen lezen, het is voor jullie misschien wel leuk om weten waar het nou werke­lijk over gaat”, zegt Ivo met een knipoog. Hij gaat ook eigen lied­jes zingen. De Moer onder ande­re, “over de schijnvrijheid waar­in we leven, met muren, toen in Berlijn, nu in Jeruzalem en aan de grens van Mexico.”

Paul van Loo (“een meester­verteller”) vertelt de verhalen bij de liedjes in Oorlog, vrede, vrijheid…?, Paul zingt en Ivo speelt piano en gitaar. “In onze projecten is de rode draad dat we bijzondere liedjes en mooie verhalen met elkaar verbinden. Vaak een mix van eigen dingen en werk van anderen, ook sa­men met andere muzikanten maar wij tweeën altijd als basis.” Ondanks dertig jaar leeftijdsver­schil, “ze vragen ons wel of we vader en zoon zijn”, delen Paul en Ivo veel: “Onze muzikale smaak, onze interesse in mooie verhalen, theater en reizen.”

“Met ons eerste project waren we al hier in het Beauforthuis. Het is leuk om met het komen­de concert nu op deze plek ons jubileumjaar te starten.”

ZO 8 JAN 2023 18:30
Paul van Loo & Ivo Rosbeek Oorlog, vrede, vrijheid … ?