In 2015 hebben we een langdurig jubileumfeest ingezet. Artiesten, instellingen en vrienden brachten geld bijeen voor een jubileumgeschenk om het terrein, de bar en de kubus af te maken, zodat ook de volgende lichting artiesten op kan treden.
Youp van ’t Hek bracht zelfs een ton bijeen voor renovatie van het dak.

Dat alles is geweldig, maar het verlevendigen en verrijken van onze podiumcultuur is natuurlijk het grootste en doorlopende doel.
Word daarom

vriend 2021

en

  • zorg dat we ook in 2021 mooie optredens kunnen verzorgen
  • u krijgt als eerste aankondigingen bij bijzondere concerten
  • u bent welkom bij speciale vriendenconcerten
  • u krijgt 10% korting op de zaalhuur
  • en uitnodigingen voor openingen van exposities en bijzondere evenementen

geef ons uw adres door!

Maakt u geen gebruik van onze webshop en maakt u zelf uw bijdrage over per bank? Vermeld dan in de omschrijving altijd uw adres en e-mail, zodat we u onze uitnodigingen kunnen sturen.

NL55 RABO 0395 2261 47 tnv Stichting Beauforthuis Projecten

Vriend van het Beauforthuis: €35
Boezemvriend: €75
Dikke Boezemvriend: €150
lid van het Beauforthuis Verbond: €1.000 (of €1.500 met z’n tweeën)