Ik kom misschien al wel 25 jaar bij het Beauforthuis: voor concerten, een kop koffie na een wandeling of om een feest te geven. Het is een fijne plek waar ik me thuis voel: gemoedelijke sfeer, intieme theaterzaal met bijzondere artiesten en een fantastische omgeving zo midden in de bossen. En daarin ben ik niet de enige! Veel mensen zijn hier thuis en voelen zich betrokken bij het Beauforthuis. En toen kwam de oproep van Lidwien in de nieuwsbrief: Wie wil meewerken en helpen omdenken hoe we het Beauforthuis kunnen laten draaien in deze tijd van personeelskrapte? Ik zei ‘Ja’.
Diana Wiegerink, Enthousiast lid van de Beaufort community, Mammaloe van de Pipowagen

Dat was nog geen twee maanden geleden. En nu zijn we met een flinke groep mensen die samen dingen regelen als het nodig is: kaartjes scheuren, een bood­schap doen, klussen uitvoeren, bijspringen in de bediening, de bloemen in het theatercafé ver­zorgen, een artiest ophalen van het station en nog veel meer. Via een app groep stelt Lidwien haar vragen om hulp en wie tijd heeft pakt het op. Heel laagdrempelig, maar vanuit een grote betrok­kenheid.

Hieruit is ook het idee ontstaan om met elkaar op zondag de Pipowagen te runnen, waardoor het personeel enorm wordt ont­last. We maken zelf het rooster, zorgen dat alles op tijd klaar staat ’s morgens en ruimen eind van de middag weer op. Ik had nooit gedacht dat ik nog eens friet zou staan bakken en ap­peltaart verkopen! Zo leuk om te doen. Het zijn allemaal ge­zellige mensen die langskomen en de sfeer is heel gemoedelijk. We steken de kaarsen aan op de tafels en laten de vuurkorf bran­den. Het is symbolisch voor de warme sfeer die we ervaren en ook willen delen met de gasten van het Beauforthuis.

Je kunt je afvragen: wat onder­scheidt dit werk nou van vrijwil­ligerswerk? Het gaat hier niet alleen om het uitvoeren van allerlei voorkomende klussen, maar om het meedenken en -zoeken naar oplossingen, an­dere aanpak of overnemen van zowel taken als verantwoorde­lijkheden. Natuurlijk is er veel af te stemmen, maar we regelen ook veel zelf. Met elkaar voelen we ons verantwoordelijk voor het wel en wee van het Beaufort­huis. Als community kunnen we nieuwe ideeën ontwikkelen over onze werkzaamheden, waarbij het daadwerkelijk dragen van verantwoordelijkheid voor de organisatie de basis is. We doen het met elkaar: Lidwien, de me­dewerkers van het Beauforthuis en de deelnemers aan deze com­munity. En natuurlijk zijn er nog vele andere mensen die belang­rijk zijn voor het Beauforthuis. Te denken valt aan de Vrienden van het Beauforthuis en de men­sen die los van deze community een bijdrage leveren aan het Be­auforthuis.

En we staan nog maar aan het begin! Want om als een groep enthousiaste mensen een com­munity te worden is een heel proces. Dat proces begínt met wederkerigheid, maar hoe vul je dat in en hoe geef je dat vorm? Als eerste invulling krijgen we ruimte om culturele projecten op te zetten buiten de staande programmering om, zoals een concert kiezen of een filmavond organiseren, uiteraard in ver­houding tot onze bijdrage. Kan­sen, ideeën en mogelijkheden genoeg op deze prachtige plek! We staan aan het begin van een bijzondere ontwikkeling: samen verantwoordelijk worden voor ons Beauforthuis. Samen met alle mensen die zich op welke manier dan ook betrokken voe­len bij het wel en wee van het Beauforthuis. En dat doen we graag samen met mensen uit allerlei culturen met verschil­lende achtergrond, werkerva­ring, vaardigheden, leeftijd en belangstelling.

doe je mee?

Wil je deel worden van onze community, meld je dan aan via info@nullbeauforthuis.nl

Daarnaast zoeken we mensen die het team voor de Pipowagen willen versterken op zondagen. We werken in dagdelen van vier uur en je doet dit samen met een collega. Heel gezellig! Heb je be­langstelling, meld je dan aan via info@nullbeauforthuis.nl