Iedereen is welkom

Gasten van alle leeftijden en culturen komen bij ons over de vloer. We spannen ons in voor culturele diversiteit op het podium èn in het publiek.

Schoonheid en originaliteit

Met onze concerten en culturele activiteiten leveren we een laagdrempelig, cultureel divers en kwalitatief hoogstaand aanbod. We willen we mensen prikkelen en inspireren met schoonheid en originaliteit.

Rentmeesterschap

(sociaal) Rentmeesterschap is een sleutelbegrip in onze visie en daarom staan we voor duurzaamheid en fair trade. We geven een nieuwe impuls aan een monumentaal kerkje.

Kracht van de gemeenschap

Enthousiaste vrienden vormen de motor van het Beauforthuis. Samenwerking met bedrijfsleven en overheid maakt ons flexibel, sterker en onafhankelijker.

Geen scheidslijn tussen werk en idealen

De medewerkerskern bouwt idealen in de professionele wereld. Onze vrijwilligers zijn professionals die investeren in de toekomst.

Cultuurcentrum op de Heuvelrug

De unieke ligging buiten de woonkernen in een gebied zonder duidelijke bestemming, biedt de mogelijkheid om buiten de gebaande paden te treden. Bovenlokale initiatieven als het Beauforthuis houden de plattelandsomgeving vitaal.