De koepel is gebouwd in 1840 in neoclassicistische stijl door tuinarchitect J.D. Zocher jr. De opdracht was afkomstig van de Amsterdamse bankier J.B. Stoop. Hij was eigenaar van een aantal heidegronden in de omgeving van Zeist, waar hij nieuw bos had laten aanplanten. Op een hooggelegen plek, temidden van die nieuwe bossen, zou zijn gedroomde buitenplaats komen te staan.

Tuinarchitect J.D. Zocher jr. kreeg de opdracht, maar kwam niet verder dan de bouw van een theekoepel. Door allerlei praktische bezwaren gingen de plannen voor een hoofdhuis niet door. De koepel staat er echter nog steeds en is bekend als de Koepel van Stoop.

De ruime, gebogen toegangspaden naar de koepel waren bedoeld als oprijlaan naar het hier geplande hoofdhuis. Behalve de theekoepel liet de bankier tuinarchitect Zocher een landschapspark aanleggen met daarin een jachthuis, het huidige Berghuisje. Stoop zelf week tenslotte uit naar Zeist, waar aan de Driebergseweg zijn nieuwe buitenplaats Molenbosch tot stand kwam.

lees meer over Zocher, Stoop en de Koepel