In het theatercafé zijn tot 11 mei foto’s te zien van de Utrechtse fotograaf Herman van Doorn. In Venetië fotografeerde hij de vele oude ambachten die in hoog tempo verdwijnen. “Ik wil laten zien wat er verloren dreigt te gaan door de ontwikkelingen van het massatoerisme. Dat verdringt alle niet daarmee overeenstemmende belangen.”

De zussen Rosy en Rita Greco aan het
werk in hun huiskamer. Ruim een halve
eeuw ambachtelijk lampenkappen
maken.

“Ik documenteer wat er nog is en creëer aldus de sporen van de toekomst; straks laten mijn foto’s zien wat er ooit was. Tevens laten de foto’s de schoonheid zien van de eeuwenoude ambachten. Ik had deze serie nergens anders kunnen maken. In Venetië is, ondanks alles, nog steeds een levendige ambachtelijke gemeenschap die uitdraagt wat het culturele, als je wilt immateriële belang is van het voortbestaan. In een neo-liberaal tijdperk waarin werken met handen op zijn zachtst gezegd wordt ondergewaardeerd, strijdt men daar om productie op menselijke schaal te behouden.

“Interesse in wat de mens nalaat is de rode draad in mijn werk. Zaken in verval, verlaten gebouwen en fabrieken of loopgraven. Ik vind het werk bijzonder goed passen bij én in het Beauforthuis. Dat straalt iets uit van traditie, van een verleden tijd en daar sluiten mijn foto’s mooi bij aan. De ateliers van de ambachtslieden zijn als het ware als een tweede huis om hen heen gevormd, zoals een huiskamer de identiteit van de bewoners uitstraalt. Die huiskamersfeer heeft het Beauforthuis ook.”