Arnoud Jan (1799-1866) en Anna Aleida Stoop (1812-1885) hadden vier zonen, Willem Hendrik (1845-1918), Johannes Bernardus (1847-1924), Joachim Ferdinand (1850-1929) en Arnoud Jan (1855-1926). Zij erfden de landgoederen:

Den Treek & Henschoten

De oudste zoon, Willem Hendrik, erfde Den Treek.
Johannes Bernardus (1847-1924) erfde de gronden rond De Hoogt en verwierf Henschoten door zijn huwelijk in 1870 met Cornelia Maria van Asch van Wijck.
Zowel Willem Hendrik als Johannes Bernardus waren bang voor versnippering. Daarom bracht Johannes Bernardus in 1908 zijn landgoed onder in een familievennootschap. Na het overlijden van Willem Hendrik deden zijn erfgenamen in 1919 hetzelfde. Een fusie van beide N.V.’s kwam in 1935 tot stand en daarom kunnen veel mensen nu genieten van het landgoed “Den Treek-Henschoten”.

Het Molenbosch

Joachim Ferdinand (1850-1929) erfde Het Molenbosch. Hierbij behoorden de gronden tot aan Austerlitz, daarom was er altijd een nauwe band met Austerlitz. In 1938 werd 6000 bunder bos en heide rondom Austerlitz overgedragen aan Staatsbosbeheer.

Den Boom

Arnoud Jan (1855-1929) verwierf door vererving en aankoop het landgoed Den Boom. Later werd het beheerd door zijn dochter Anna Aleida de Beaufort, juffrouw Annie, die het landgoed in een stichting onderbracht om met de opbrengst goede doelen te steunen. Niet te verwarren met haar nichtje juffer Annie op het Molenbosch in Zeist. Deze naamgenoten hadden niet alleen gemeen dat ze op grote buitenplaatsen woonden, maar deelden ook een grote sociale betrokkenheid.