In 1998 schreef kunsthistorica Jola Meijer een artikel over de architectuur van het Beauforthuis.

Het beroep van architect zoals wij dat nu kennen in Nederland, bestond nog niet in de negentiende eeuw. Het waren ‘vormgevers’ en ingenieurs die bouwden.
Ook het Beauforthuis kan je tot deze ingenieursarchitectuur, ookwel waterstaatsarchitectuur genoemd, rekenen.

lees het artikel