Autoverkeer op de Woudenbergseweg moet sinds deze zomer op de rem trappen bij de passage van het Beauforthuis, want aan beide kanten van de oversteekplaats zijn verkeersplateaus geplaatst en de snelheid is verlaagd naar 60 kilometer per uur.

,,Een goede eerste stap op weg naar een veiliger situatie’’, vindt Lidwien Vork. Hier is geen aparte plek voor fietsers en voetgangers terwijl er steeds meer recreanten komen. In 2025 wordt groot onderhoud gepleegd aan de weg. Rondom het Beauforthuis zijn aanpassingen gepland voor veiliger oversteken, de parkeersituatie wordt onder de loep genomen en de maximumsnelheid gaat omlaag. De verkeersituatie voelde te onveilig om nog twee jaar te wachten. Daarom heeft de provincie deze tijdelijke maatregel genomen. Omdat er werk gemaakt wordt van een oplossing voor het parkeerprobleem mag de KNVB van het Zeister college van B en W niet op eigen houtje een nieuwe parkeerplaats in het bos aanleggen.