Beauforthuis

MENU

ANBI status Beauforthuis

Het Beauforthuis heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Hieronder vindt u de gegevens die wij daarom kenbaar moeten maken.

naam (KvK)

Stichting de Beaufort, werknaam Beauforthuis
KvK 41181207
Woudenbergseweg 70
Austerlitz
uittreksel KvK

fiscaalnummer

0090.54.121

RSIN

808502384

postadres

Woudenbergseweg 70
3711 AB  Austerlitz

doelstelling

Het zowel aan een breed publiek als aan bepaalde segmenten daaruit, aanbieden van culturele, educatieve en maatschappelijke programma's in de ruimste zin, in het bijzonder op het gebied van muziek, natuurbeleving, cabaret, vorming en ontspanning, maatschappelijke vernieuwing en innerlijke verdieping en wel speciaal in een omgeving die door natuurschoon en architectonische danwel monumentale kenmerken sfeerversterkend en stimulerend kan werken, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords

bestuur & Raad van Toezicht

 • Lidwien Vork - bestuurder
 • Derk-Jan Eggink - voorzitter
 • Han Hoestra - secretaris
 • Anita Boerkamp - penningmeester

COMITÉ VAN AANBEVELING VOOR HET BEAUFORTHUIS

 • Bert van den Brink (pianist)
 • Migchel Dirksen (directievoorzitter Rabobank Utrechtse Heuvelrug)
 • Ronald van der Giessen (directeur Oranje Fonds)
 • John Halmans (oud-directeur Gulpener Brouwerij)
 • Joke Leenders (oud-wethouder Cultuur te Zeist)
 • Jan Diek van Mansvelt (voormalig bijzonder hoogleraar alternatieve landbouw Wageningen)
 • Eric Vaarzon Morel (gitarist)
 • Sander van Rhijn (oud-notaris Zeist)
 • Jacqueline Rijsdijk (commissaris bij o.a. VU/VUMC, Royal COSUN en Triodos Fair Share Fonds)
 • Manja Smits (harpiste)
 • Erik Visser (Flairck)
 • Daniël Wayenberg (pianist)

beloningsbeleid

statuten

activiteitenverslag

financiële verantwoording