Beauforthuis

MENU

Schenkingen

Meer doen voor hetzelfde geld

Dankzij de Geefwet kunt u het Beauforthuis laten delen in uw fiscale voordeel en zo de renovatie van de kerkzaal steunen! We leggen het graag uit.
Rekenvoorbeeld

U schenkt in 2015 €1.000

Uw aftrekpost in 2015 €1.250

Fiscale teruggave bij 52% tarief €650

U betaalt in feite €350

Extra turbo-aftrek aan het Beauforthuis

Een gift aan Het Beauforthuis (een culturele instelling met ANBI-status - Algemeen Nut Beogende Instelling) levert tijdelijk* extra voordeel op in de inkomstenbelasting. U mag uw gift met een multiplier van 25% verhogen. De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van €5.000 per jaar. U kunt in totaal maximaal €1.250 per jaar extra in aftrek brengen.
* Deze regeling loopt in elk geval door t/m 2017 en hoogst waarschijnlijk nog een jaar langer

  • Bij periodieke giften met een notariële acte geldt geen drempelinkomen
  • Bij eenmalige giften is voorwaarde dat de gift minimaal 1% van het gezamenlijke inkomen van u en uw partner is
  • U dient wel rekening te houden met het plafond aan de giftenaftrek
  • Neem contact op met uw belastingadviseur of het Beauforthuis.

 

mail naar info@Beauforthuis.nl of bel: 0343-491858 (Lidwien Vork)

 

Lees meer